Σύστημα Online Τεστ του OEE


Αναγκαία Εκπαίδευση των Λογιστών Φορορτεχνικών.

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Δεν είναι υποχρεωτικό και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επιλέξτε ένα τεστ.

Όνομα Τεστ Θέμα
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων – ΕΝ.Φ.Ι.Α.- Ε.Φ.Α.- ΕΤΑΚ – Φ.Α.Π. [Default]
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) [Default]
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων [Default]
Τήρηση Βιβλίων [Default]